RODO dla samorządów i jednostek organizacyjnych JST

Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych

Naszą usługę wyróżnia praktyczna znajomość ustaw i rozporządzeń dziedzinowych dzięki wieloletniej praktyce w pracy z JST.

 1. Doradzamy:
 • W odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej – w jakim zakresie należy udostępnić informację zawierającą dane osobowe a w jakim zanonimizować ją, kiedy należy wydać decyzję administracyjną o odmowie udzielenia informacji publicznej?
 • Jak poprawnie zawiadamiać strony w decyzji administracyjnej?
 • Jawność postępowania KPA a dane osobowe „sygnalisty”.
 • Klauzule informacyjne w zamówieniach publicznych – w tym prawa osób fizycznych uczestniczących w postępowaniu (w jego trakcie i po zakończeniu). Jak poprawnie przetwarzać dane o karalności w postepowaniu PZP? Niezbędne oświadczenia dla wykonawcy.
 • Publikowanie rejestru umów zgodnie z RODO.
 • Publikowanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej.
 • Jak zgodnie z prawem udostępnić Gminie dane osobowe z Ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostwo Powiatowe?
 • Transmisja z obrad Rady Gminy / Powiatu a RODO (m.in. zasada domyślnej ochrony danych).
 • Kontrola udzielonych dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w systemie informatycznym a RODO.
 • Udzielanie informacji przez telefon a RODO.
 • Jak poprawnie przetwarzać dane osobowe Członków Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej?
 • Jak poprawnie zabezpieczyć system informatyczny by spełnić wymogi RODO.
 1. Opracowujemy kompletne klauzule wraz podaniem podstaw prawnych wynikających z prawa krajowego, unijnego lub miejscowego.
 2. Tworzymy i opiniujemy umowy powierzenia przetwarzania danych.
 3. Dostosowujemy regulamin, oświadczenia, klauzule, upoważnienia do ZFŚS zgodnie z wymogami ustawy wdrażającej RODO.
 4. Dostarczamy m.in. znowelizowane formularze dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jak i dla pracowników – zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone tzw. ustawą wdrażającą RODO.
 5. Prowadzimy wymagane rejestry: czynności przetwarzania, kategorii czynności przetwarzania, naruszeń.
 6. Przeprowadzamy audyty okresowe z funkcjonowania systemu ochrony danych
 7. Szkolimy pracowników z zastosowania RODO w przepisach prawa mających zastosowanie
  w danych Wydziale/Referacie.
 8. Przeprowadzamy ocenę skutków dla wybranego procesu
 9. Tworzymy dokumentacje monitoringu wizyjnego, monitoringu narzędzi wspierających właściwe wykorzystanie narzędzi pracy: regulaminy, raport z oceny skutków przetwarzania, klauzule, oświadczenia, upoważnienia, procedury anonimizacji.

W związku z inicjatywą Rzecznika Ochrony Praw Dziecka oraz UODO badającą procedury, cele i podstawy prawne stosowania monitoringu wizyjnego w jednostkach pieczy zastępczej, dokumentacja i zastosowane procedury u naszego klienta Centrum Administracyjnego w Porszewicach zostały wyróżnione i przekazane do właściwych organów jako dobre praktyki.

Miło nam także poinformować, że w wyniku kontroli przeprowadzonej  na zlecenie UODO oraz Rzecznika Praw Dziecka w jednostce naszego klienta Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Porszewicach (centrum administruje 5 placówkami opiekuńczo wychowawczymi), mającej na celu zbadanie dokumentacji, procedur, podstaw prawnych stosowania monitoringu w jednostkach pieczy zastępczej, opracowana przez nas dokumentacja i zastosowane procedury zostały wyróżnione przez kontrolujących i przekazane jako dobre praktyki do Ministerstwa Cyfryzacji.

Co najważniejsze jesteśmy realnym wsparciem w zakresie stosowania przepisów ochrony danych osobowych dla Administratorów tj. Wójtów, Burmistrzów, Starostów, Dyrektorów jednostek organizacyjnych.

 

Inne usługi dla JST

 1. Przeprowadzamy audyt zgodności z RODO.
 2. Przygotowujemy pełną dokumentację ochrony danych osobowych.

KONTAKT

Adres

SYNERGIA Jacek Krzyżaniak
ul. Adama Mickiewicza 3
97-221 Rokiciny Kolonia
NIP: 727 250 13 81 

Telefon

Biuro: tel. 500-610-605

Informacje Handlowe:
Tomasz Więckowski
tel. 693-337-954

Skip to content