RODO
dla Powiatowych i Miejskich

Zarządów Dróg

 1. Świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych

Naszą usługę wyróżnia praktyczna znajomość ustaw i rozporządzeń dziedzinowych dzięki wieloletniej praktyce w pracy z Zarządami Dróg.

 1. Doradzamy:
 • W odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej (w jakim zakresie należy udostępnić informację zawierającą dane osobowe a w jakim zanonimizować ją, kiedy należy wydać decyzję administracyjną o odmowie udzielenia informacji publicznej)
 • Jak udostępniać akt stronom postepowania aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych?
 • Jakie podstawy prawne przetwarzania dobrać przy wnioskach dot. np. wydania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym, udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego?
 • Czy brak klauzuli informacyjnej RODO wpływa na prowadzone postępowanie?
 1. Dostosowujemy regulamin, oświadczenia, klauzule, upoważnienia do ZFŚS zgodnie z wymogami ustawy wdrażającej RODO.
 2. Dostarczamy m.in. znowelizowane formularze dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie jak i dla pracowników – zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone tzw. ustawą wdrażającą RODO.
 3. Opracowujemy kompletne klauzule wraz podaniem podstaw prawnych wynikających z prawa krajowego, unijnego lub miejscowego.
 4. Tworzymy i opiniujemy umowy powierzenia przetwarzania danych.
 5. Prowadzimy wymagane rejestry: czynności przetwarzania, kategorii czynności przetwarzania, naruszeń.
 6. Przeprowadzamy audyty okresowe z funkcjonowania systemu ochrony danych.
 7. Szkolimy pracowników z zastosowania RODO w przepisach prawa mających zastosowanie w ZDP.
 8. Przeprowadzamy ocenę skutków dla wybranego procesu.
 9. Tworzymy dokumentacje monitoringu wizyjnego, monitoringu narzędzi wspierających właściwe wykorzystanie narzędzi pracy: regulaminy, raport z oceny skutków przetwarzania, klauzule, oświadczenia, upoważnienia, procedury anonimizacji.

Miło nam także poinformować, że w wyniku kontroli przeprowadzonej  na zlecenie UODO oraz Rzecznika Praw Dziecka w jednostce naszego klienta Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Porszewicach (centrum administruje 5 placówkami opiekuńczo wychowawczymi), mającej na celu zbadanie dokumentacji, procedur, podstaw prawnych stosowania monitoringu w jednostkach pieczy zastępczej, opracowana przez nas dokumentacja i zastosowane procedury zostały wyróżnione przez kontrolujących i przekazane jako dobre praktyki do Ministerstwa Cyfryzacji.

Co najważniejsze jesteśmy realnym wsparciem w zakresie stosowania przepisów ochrony danych osobowych dla Powiatowych i Miejskich Dyrektorów Zarządów Dróg.

 

Inne usługi dla powiatowych i miejskich zarządów dróg:

 1. Przeprowadzamy audyt zgodności z RODO.
 2. Przygotowujemy pełna dokumentacje ochrony danych osobowych.

KONTAKT

Adres

SYNERGIA Jacek Krzyżaniak
ul. Adama Mickiewicza 3
97-221 Rokiciny Kolonia
NIP: 727 250 13 81 

Telefon

Biuro: tel. 609-608-281

Informacje Handlowe:
Tomasz Więckowski
tel. 693-337-954

Skip to content