KOORDYNTOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Koordynator do spraw dostępności to funkcja  wprowadzona przepisami ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa określa obowiązki podmiotów publicznych oraz minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej („ustawa o zapewnieniu dostępności”).

Zgodnie z  art. 14 ustawy każdy organ władzy publicznej ma obowiązek wyznaczyć co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności.  Koordynator powinien być opiekunem dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami oraz ułatwiać kontakt i dostęp do usług świadczonych przez dany podmiot publiczny.

Zadania koordynatora do spraw dostępności to m.in.:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do informacji o danym podmiocie
    i usługach jakie świadczy,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności
  • monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dodatkowo w ramach świadczonej usługi oferujemy realizację wybranych wymagań jakie nakłada na każdą jednostkę art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności:

  • audyt strony internetowej, Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie zgodności z wymaganiami dotyczącymi dostępności cyfrowej
  • pomoc w opracowaniu i aktualizacji deklaracji dostępności
  • zapewnienie usługi zdalnego tłumacza języka migowego
  • przygotowanie informacji o przedmiocie działalności jednostki w postaci:

– elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,

nagrania treści w polskim języku migowym (PJM);

– informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)

KONTAKT

Adres

SYNERGIA Jacek Krzyżaniak
ul. Adama Mickiewicza 3
97-221 Rokiciny Kolonia
NIP: 727 250 13 81 

Telefon

Biuro: tel. 500-610-605

Informacje Handlowe:
Tomasz Więckowski
tel. 693-337-954

Skip to content