Audyt KRI

Oferujemy wykonanie okresowego audytu Krajowych Ram Interoperacyjności w zakresie bezpieczeństwa informacji, wynikających z przepisów § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r., w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2247) wraz z testami penetracyjnymi systemu informatycznego.

Podczas audytów zwracamy uwagę na krytyczne obszary jak:

 • Bezpieczeństwo kopii zapasowych w kontekście ich odporności na zagrożenia typu ransomware.
 • Zapewnienie ciągłości działania systemu informatycznego w tym redundancja krytycznych zasobów.
 • Konfigurację polityk urządzeń brzegowych.
 • Segmentacja sieci LAN.
 • Bezpieczeństwo zarządzalnych urządzeń sieciowych.
 • Polityki dotyczące DMZ.
 • Zasoby chmurowe.
 • Sposoby uwierzytelnienia użytkowników.
 • Zarządzania uprawnieniami.
 • Zarządzanie podatnościami.
 • Zarządzanie incydentami, naruszeniami.

Audyty prowadzą audytorzy wiodący normy ISO 27001 spełniający wymagania uprawnień wykazanych w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzenia audytu.

 

 

KONTAKT

Adres

SYNERGIA Jacek Krzyżaniak
ul. Adama Mickiewicza 3
97-221 Rokiciny Kolonia
NIP: 727 250 13 81 

Telefon

Biuro: tel. 500-610-605

Informacje Handlowe:
Tomasz Więckowski
tel. 693-337-954

Skip to content