AUDYT BIP

Audyt strony BIP w zakresie prawidłowości redagowania, administrowania, anonimizacji danych okresów przechowywania danych osobowych zamieszczonych na BIP

Celem audytu BIP jest uzyskanie informacji o poziomie zgodności treści zamieszczanych na BIP z kryteriami RODO, wymaganiami dotyczącymi zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (dostępność cyfrowa oraz komunikacyjno-informacyjna, wymaganiami dot. prowadzenia BIP ).

Kryteria audytu stanowią następujące przepisy prawa:

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
  5. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  6. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
  7. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

KONTAKT

Adres

SYNERGIA Jacek Krzyżaniak
ul. Adama Mickiewicza 3
97-221 Rokiciny Kolonia
NIP: 727 250 13 81 

Telefon

Biuro: tel. 500-610-605

Informacje Handlowe:
Tomasz Więckowski
tel. 693-337-954

Skip to content